E-Governance/IT GR

 

Subject Date Related downloads
testराज्यात ऑपटीकल फायबर केबल नेटवर्क पुरविणाऱ्या कंपन्यांना राईट ऑफ वे देण्याचे शासनाचे धोरण. 27 April 2000

 

testभारत सरकार की इ-मेल नीती. 18 Feb 2015

 

testभारत सरकार के आयटी संसाधानो के इस्तेमाल पर नीती. 18 Feb 2015

 

test३ लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करणे बाबत. 26 Nov 2014

 

testVerification of credentials prior to issuance Digital Signature (DSC) 11 Dec 2013

 

testइ ऑफिस प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना 20 Aug 2013

 

test१० लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत 16 Jan 2013

E-tendering Information -

- In Brief

- In Details

testमंत्रालयात उपलब्ध विडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेबाबत मार्गदर्शक सुचना 26 Nov 2012  
testमहाऑनलाईन संस्थेस संगणकीकृत ७/१२ चा डेटा उपलब्ध करून देणेबाबत 21 Nov 2012

 

testसेतू सुविधा केंद्रामध्ये जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्या बाबत 10 Oct 2011  
testकार्यालयाच्या संगणकीय कामकाजामध्ये युनिकोड आज्ञावलीचा वापर करण्या बाबत 10 Sept 2008 Unicode Procedure